Bancuri: inotului

Culmea inotului

Culmea inotului: cu o mina sa inoti si cu cealalta sa dai din picioare.

Culmea inotului: Cu o ma

Culmea inotului: Cu o mana inoti si cu una dai din picioare! Marius :)