Intalnirea agen iilor de planificare urbana Lille, Managing Money and Language as Interrelated Sign Systems

Etapele dezvoltării unei cooperări transfrontaliere funcţionale Studiu de caz.

Senior Liege Femeie intalnire

Comunităţile Oradea şi Debrecen, posibil model pentru comunităţi de la frontiera româno-moldoveană-ucrainiană Cuvinte cheie: Aglomeraţia Tranfrontalieră Debrecen — Oradea, cooperare transfrontalieră, Grupările Europene de Cooperare Transfrontalieră, Eurometropola Lille-Kortrijk-Tournai, cercetare sociologică, analiza SWOT The cross-border cooperation represents a field of interest at European level and it gets a special attention from to border regions that have the possibility, due to the common situations, to develop threw common projects and cross-border projects.

The actuality of cross-border cooperation, is closely connected to the apparition of a new European instrument of cross-border cooperation under the shape of the European Groups of Cross-border Cooperation, which represents an important instrument, one of perspective at European level, through the various forms of cooperation, having as an example of good practice the Euro metropolis Lille — Kortrijk — Tournai, trying to go through the stages that should be followed for the perspective of an efficient and sustained cross-border cooperation.

In the scope of efficient cross-border cooperation the following steps should be followed: the SWOT analysis, the general vision, objectives and priorities, joint cross-border development strategy, measures and projects, implementation, monitoring and evaluation, implementation.

As a case study we will review the concept of Cross-border Jam Debrecen - Oradea, and through the sociological research we can see a possible cooperation in the two cross-border communities and not least by providing possible solutions to the cross-border cooperation at the Romanian-Ukrainian - Moldavian border.

26 de ani de calatorii fericite cu J Info Tours! - PDF Descargar libre

In conclusion, being based on the first success pattern of the European Groups of Cross-border Cooperation, the Lille — Kortrijk — Tournai Euro metropolis, we went through the essential steps for developing an efficient, functional and durable cooperation, at the level of Debrecen and Oradea communities, as a final goal of this cooperation being the transformation of the researched area by us into an European Group of Cross-border Cooperation.

În acestă direcţie a modelului Eurometropolei Lille — Kortrijk — Tournai, vom identifica modalitatea de funcţionare a acesteia, structura organizatorică precum şi câteva date statistice relevante.

  • Dating Woman Perpignan GRATUIT
  • Site ul de intalnire intre Algerian

Eurometropola Lille — Kortrijk —Tournai, a intrat oficial în funcţionalitate în 28 ianuariesub forma Grupării Europene de Cooperare Transfrontalieră GECT, fiind prima grupare de acest tip înfiinţată la nivel european, acest success având rădăcini în urmă cu 15 ani şi reprezintă eforturile susţinute ale lui Pierre Mauroy, perioadă în care au fost vizibile o serie de acţiuni privind cooperarea transfrontalieră.

Ca şi structură de conducere la nivelul Eurometropolei LKT întâlnim următoarele nivele organizatorice [5, p.

Site complet gratuit de dating care nu plate te

Indicatorul privind frecvenţa vizitelor în oraşul vecin a avut o serie de scopuri dintre care amintim ca principale scopuri: turismul, tranzitarea, cumpărăturile, afacerile, rudele în plus grupul ţintă a mai enunţat o serie de alte scopuri ca şi evenimente cultural — distractive, medical, concursuri, proiecte şcolare, conferinţe, seminarii internaţionale. Pentru a urmări elementele prioritare care să contribuie la eficientizarea oraşelor Oradea şi Debrecen s-a construit o întrebare închisă cu variante de răspuns, în final existând posibilitatea unui răspuns suplimentar în afară de cele enumerate, iar direcţiile urmărite au fost [9, p.

Managing Money and Language as Interrelated Sign Systems

Un punct important în construcţia unei cooperări transfrontaliere o reprezintă realizarea, construcţia unei Srategii a Cooperării Transfrontaliere Debrcen — Oradea, strategie care să exploateze punctele tari trensfrontaliere, eliminarea pe cât posibil a celor slabe sau transformarea lor în puncte tari, profitând de oportunităţile existente la nivel european prin prisma instrumentelor de finaţare europene şi nu în ultimul rând evitarea sau eliminarea ameninţărilor existente care stau în calea cooperării.

Pentru construcţia unei strategii transfrontaliere Oradea-Debrecen, oraşele trebuiesc analizate prin prisma unităţilor administrativ teritoriale NUTS, deoarece se intersectează mai multe nivele astfel încât va trebui ţinut cont de elementele de dezvoltare care se intresectează la nivelele NUTS: - nivelul local este prezent la ambele municipalităţi, acestea fiind cele mai importante oraşe, ca funcţii politice, administrative, economice, concentrarea majorităţii populaţiei, oraş de graniţă şi punct regional - nivelul judeţean, aici amintim cele două judeţe Bihor şi Hajdu Bihar unde Oradea, respectiv Debrecen sunt cele mai impartante centre - nivelul regional, reprezentative fiind cele două regiuni de dezvoltare din care fac parte cele două mari centre, Regiunea de Dezvoltare Nord — Vest şi Regiunea de Dezvoltare Ejszak — Alfold 12 avantaje la diverse nivele: civil, instituţional, economic, soico-cultural, servicii [2, p.

Potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupării putem identifica patru modele principale de organizare a acestui instrument juridic[6]: 1.

Femeia Toulouse se intalne te

Constituirea Grupării în scopul de a pune în aplicare programe de cooperare teritorială. Exemplu: ar putea acoperi derularea unor servicii transfrontaliere de transport sau sănătate în cadrul unui program al obiectivului de cooperare sau în cadrul a două programe de convergenţă naţională; 3.

barbati din Alba Iulia cauta femei din București

Gruparea europeană de cooperare teritorială creată în scopul de a elabora şi implementa proiecte finanţate de către Uniunea Europeană în afara celor prezentate mai sus; Exemplu: Program Cadru 7 pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică sau CIP Programul Cadru pentru Inovaţie şi Competitivitate pot cofinanţa proiecte de cooperare prezentate de entităţi din două state membre 4.

Gruparea europeană de cooperare teritorială realizată pentru atingerea unor obiective comune ale comunităţilor în afara oricăror fonduri ale Uniunii. Odată identificate măsurile şi proiectele care vizează diverse domenii de activitatea la nivel transfrontalier se trece la următoarea fază care vizează implementarea acestora, după care monitorizarea şi evaluarea proiectelor prin prisma rezultatelor obţinute.

Pentru a vizualiza şi arealul ucrainian, vom analiza, European Grouping of Territorial Cooperation with Limited Liability UTTS Ung-Tisza-Túr-Sajó Hernád-Bódva-Szinvacu participarea noilor state membre ale Uniunii Europene Ungaria, Slovacia şi România şi în plus cu participarea unui al treilea stat Ucraina, unde structura organizatorică este în pregătire, cu posibilitatea participării la această formă de cooperare şi a altor state, cu iniţaitivă locală.

Senior Liege Femeie intalnire - 9 mai zodie, matrimoniale medias femei publi24 publi24 arges curve

Necesitatea unei astfel de cooperări transfrontaliere sub forma GECT ia în calcul similarităţile problemelor economice ca şi nivel scăzut al dezvoltării prin identificarea de soluţii comune şi propunerea de proiecte comune transfrontaliere. Ca şi cooperare Intalnirea agen iilor de planificare urbana Lille, luând în calcul participarea statului ucrainean la diverse forme europene de cooperare transfrontalieră amintim Euroregiunea Carpatica [7, p.

În concluzie bazându-ne pe primul model de succes al Grupărilor Europene de Cooperare Transfrontalieră, Eurometropla Lille — Kortrijk — Tournai, am parcurs paşii esenţiali pentru dezvoltarea unei cooperări eficiente, funcţionale şi de durată la nivelul comunităţilor Debrcen şi Oradea, ca scop final al acestei colaborări fiind transformarea arealului supus cercetării de către noi într-o Grupare Europeană de Cooperare Transfrontalieră.

Bibliografie 1. Ilieş Alexandru, România. Euroregiuni, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, Intalnirea agen iilor de planificare urbana Lille.

Mai multe despre acest subiect