Site ul de reuniune a edin elor de reuniune

Site ul de reuniune a edin elor de reuniune

Site ul de reuniune a edin elor de reuniune Omul in cautarea unui om 62700

Au fost prezenţi preşedinţii celor 27 de instituţii supreme de audit din Uniunea Europeană, precum şi preşedinţii instituţiilor supreme de audit din ţările candidate, reprezentanţii Comitetului pentru formare al EUROSAI şi reprezentanţii SIGMA, care au participat în calitate de observatori.

Reuniunea Comitetului de contact din a avut loc într-un moment în care Europa şi restul lumii se afla încă în procesul de a absorbi şocul resimţit la nivel mondial ca urmare a crizei de pe pieţele financiare. În acest context, reuniunea Comitetului de contact din s-a concentrat pe tema reformei bugetului UE şi pe strategia de la Lisabona revizuită, două subiecte cu relevanţă pentru gestionarea crizei financiare care are repercusiuni asupra UE şi asupra statelor sale membre.

Ambele subiecte au fost dezbătute în cadrul unor mese rotunde. Dna Dalia Grybauskaité, comisarul pentru programare financiară şi buget în perioada respectivă, a intervenit cu o prezentare referitoare la reforma bugetului UE. Discuţia care a urmat a confirmat necesitatea de a se lua măsuri şi a indicat cât de important este rolul instituţiilor supreme de audit în acest sens.

Evaluarea riscurilor desfăşurată de acestea joacă un rol decisiv într-un mediu financiar în care fluxul de capital stagnează. Tot pe fondul acestor circumstanţe s-a dezbătut şi Strategia de la Lisabona revizuită.

Site ul de reuniune a edin elor de reuniune edin a de intalnire a lemnului

S-a conturat un climat de optimism în sensul că strategia de Lisabona revizuită ar putea contribui la limitarea efectelor negative ale crizei financiare. În cea de a doua zi a reuniunii au avut loc schimburi de experienţă şi de informaţii cu privire la rezultatul cooperării, acoperindu-se domenii specifice ale gestionării fondurilor UE şi aspecte de audit, precum şi cu privire la perspectivele legate de activităţile viitoare.

Site ul de reuniune a edin elor de reuniune Ce cauta omul romantic in natura

Mai multe despre acest subiect