Caut un om musulman

Religie - cultul musulman, clasa pregătitoare, clasele I - a II-a 2. Construcția programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar.

Caut un om musulman

Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competențe permite accentuarea scopului pentru care se învață și a dimensiunii acționale în formarea personalității elevului. Competențele sunt ansambluri structurate de cunoștințe, abilități și atitudini dezvoltate prin învățare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte diverse.

Competențele generale vizate la nivelul disciplinei Religie jalonează achizițiile elevului pentru întregul ciclu primar. Competențele specifice sunt derivate din competențele generale, reprezintă etape în dobândirea acestora și se formează pe durata unui an școlar.

Muhammad l-ar ierta pe Charlie? Explică-i asta unui jihadist

Pentru realizarea competențelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activități de învățare care valorifică experiența concretă a elevului și care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de învățare variate.

Conținuturile învățării se constituie din inventarul achizițiilor necesare elevului pentru dobândirea competențelor specifice.

  • Raditu billahi rabban, ue bi-Muhammedin resuulan, ue bil-islami diinan.
  • Allah - Wikipedia
  • Vă rugăm consultați părerile exprimate în pagina de discuții.

Astfel, acestea sunt grupate pe următoarele domenii: Iubirea lui Allah și răspunsul omului; Allah se face cunoscut omului; Viața musulmanului împreună raid femei ploiesti semenii: Mari sărbători islamice. De asemenea, la nivelul fiecărei clase, programele prezintă o ofertă curriculară dezvoltată în jurul unor teme majore: Allah ne iubește pe noi și noi îl iubim pe Allah la clasa pregătitoare ; Religia mea îmi cere să mă înțeleg bine cu oamenii la clasa I ; îi iubesc pe Domnul meu și pe Profetul meu, îi ajut pe oameni la clasa a II-a.

  • Tweet Snap Atentatele de la Paris nu au fost denunțate doar în Occident, ci și în întreaga lume musulmană, inclusiv de Hamascare este aflată pe lista americană a organizațiilor teroriste.
  • (VIDEO) Replica islamistilor: Film anticrestin, lansat ca raspuns la Fitna - Hotnews Mobile
  • Despre budisti o sa fie ceva mai complicat dar gasim noi ceva.

Având ca scop familiarizarea copiilor cu domeniul religios, aceste teme orientează formularea competențelor specifice, precum și construirea situațiilor de învățare într-un mod flexibil și creativ, în raport cu particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor. Astfel, conținuturile învățării se subordonează atât domeniilor, cât și temelor majore. Sugestiile metodologice Caut un om musulman strategii didactice precum și elemente de evaluare continuă.

Mahomed - Wikipedia

Prezenta programă școlară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să modifice, să completeze sau să înlocuiască activitățile de învățare. Se urmărește astfel realizarea unui demers didactic personalizat, care să asigure formarea competențelor prevăzute de programă în contextul specific al fiecărei clase și al fiecărui elev. Includerea clasei pregătitoare în învățământul general și obligatoriu implică o perspectivă nuanțată a curriculumului la acest nivel de vârstă.

Este necesară o abordare specifică educației timpurii bazată, în esență, pe stimularea învățării prin joc, care să ofere în același timp o plajă largă de diferențiere Caut un om musulman demersului didactic, în funcție de nivelul de achiziții variate ale elevilor. Programa școlară pentru disciplina Religie reprezintă o ofertă curriculară care are alocată o oră pe săptămână în trunchiul comun al planului-cadru de învățământ, în cadrul ariei curriculare Om și societate.

Eliza Spătărelu - Caut un om

Studiul disciplinei Religie urmărește o dezvoltarea progresivă a competențelor prin experiența specifică vârstei elevilor, prin accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale și acționale ale formării personalității elevilor. Pentru a asigura un cadru coerent al predării Religiei în școală, programa școlară propune un set de elemente comune pentru toate cultele din România, ce au drept de predare a femei sexy din Craiova care cauta barbati din Slatina religii în sistemul de învățământ: lista competențelor generale și specifice, o serie Caut un om musulman exemple de activități de învățare și partea generală a sugestiilor metodologice.

Lista de conținuturi este elaborată de către fiecare cult, permițând orientarea către teme relevante pentru fiecare dintre acestea. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viață 2. Colaborarea cu copiii și cu adulții din mediul familiar, în acord cu valorile religioase 3. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în contexte de viață uzuale Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 1.

Caut un om musulman

Recunoașterea unor elemente de bază ale credinței religioase - participarea la discuții despre importanța lui Allah în viața omului, despre importanța iubirii față de Allah, față de părinți, față de cei apropiați - jocuri didactice ilustrative, care să valorifice experiențe ale copiilor, relevantedin punct de vedere religios ajutarea semenilor, aspecte ale vieții de familie, sărbători colective, rugăciunea - exerciții de identificare a formulelor de mulțumire față de Allah - exerciții de explicare a semnificației expresiei unicității lui Allah 1.

Descrierea unor aspecte de bază ale credințeireligioase, prin apelul la experiența proprie - participarea la dialoguri pe tema rolului credinței în Allah și a rugăciunii, valorificând diferite exemple din viața de zi cu zi - exerciții de identificare a formulelor de mulțumire prin rugăciune - realizarea de prezentări ale geamiei ca locaș derugăciune al musulmanilor, în forme variate, exerciții de descriere a unei geamii cunoscute, reprezentarea într-o compoziție plastică a unei geamii, identificarea unei geamii dintr-o serie de imagini date - realizarea de scurte povestiri pe tema iubirii iubirea între semeni, iubirea lui Allah față de oameni, iubirea omului față de Allahvalorificând diferite texte cu conținut religios 1.

Explicarea unor aspecte specifice propriei credințe religioase - exerciții de definire a unor termeni abordați în cadrul diferitelor teme, dinperspectivă generală și din perspectivă religioasă: iubire, mulțumire, dar, ajutor, recunoștință, iertare - participarea la dialoguri pe tema importanței iubirii: iubirea Caut un om musulman fațăde ceilalți, iubirea lui Allah față de om, iubirea omului față de Allah, valorificând diferite povestiri, exempledin viața cotidiană - relatarea unor povestiri cu conținut religios despre iubirea lui Allah față de lume - observarea naturii, sub aspectul măreției acesteia - jocuri didactice pe tema formelor de manifestare a iubirii față de Allah și față de semeni - exerciții de redare, într-o succesiunelogică, a unor evenimente din Caut un om musulman Profetului 1.

Caut un om musulman

Aplicarea unor reguli de comportament moral-religios în contexte de viață familiare- participarea la conversații de grup privindregulile de comportament Caut un om musulman diferite contexte familie, școală, geamie, comunitate - analizarea unor studii de caz, pornind de la situații reale sau imaginare din viața copiilor persoane din viața Caut un om musulman, persoane din povestiri religioase, personaje din desene animate sau din povești - participarea la jocuri de rol: "Cum mă comport când?

Aplicarea unor reguli de comportament moral religios într-o serie de contexte de viață reale sau imaginare - conversații de grup privind regulile de comportament în diferite situații școală, familie, geamie, stradă, natură etc. Aplicarea în mod autonom a unor reguli de comportament moral religios îndiferite contexte de viață reale sau imaginare - analizarea unor studii de caz pe tema respectării regulilor de comportament moral-religios, pornind de la situații reale sau imaginare - participarea la jocuri de rol pe diferite teme: "Ce am făcut bine în situația?

Colaborarea cu copiii și cu adulții din mediul familiar, în acord cu valorile religioase Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 2. Asumarea unor responsabilități în cadrulgrupurilor din care face parte, la propunereaadultului - exerciții de identificare a rolurilor sociale ale diferitelor persoane copii, părinți, profesori și a responsabilităților corespunzătoare fiecăreia dintre acestea - participarea la dialoguri pe tema colaborării în Caut un om musulman grupuri de apartenență - participarea la activități caritabile, împreună cu alți membri ai clasei sau ai școlii - participarea la jocuri de rol pe tema asumării diferitelor responsabilități în familie, în școală - realizarea și analizarea unor desene referitoare la viața școlară, la familie 2.

Manifestarea interesului pentru asumarea unorresponsabilități în cadrul grupurilor din care face parte - identificarea responsabilităților personale în diferite grupuri de apartenență familie, școală, grup de prieteni - audierea unor povestiri care evidențiază exemplede asumare a unor roluri și responsabilități în anumite grupuri - jocuri de rol pe tema asumării diferitelor responsabilități în familie, în școală - exersarea unor responsabilități și sarcini de lucru variate în activități de grup, pentru fiecare elev - prezentarea unor cazuri relevante pentru temele:importanța ajutorului oferit celorlalți, rolul rugăciunii - organizarea unor activități caritabile, împreunăcu alți membri ai scolii, ai comunității 2.

Asumarea în mod explicit a unor responsabilități în cadrul grupurilor din care face parte - exerciții de negociere și stabilire încomun a responsabilităților în cadrul grupurilor din care face parte, pentru realizarea unor activități variate - participarea la dialoguri pe teme privind asumarea, ascultarea și negocierea responsabilităților în diferite grupuri de apartenență - jocuri de rol pe tema asumării unor responsabilități în familie, în școală,în grupul de prieteni etc.

Explorarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspectiva propriei credințe Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 3. Explicarea importanței unor evenimente religioase din viața comunității Caut un om musulman a societății - elaborarea unor texte scurte, utilizând cuvinte din domeniul religios-moral - participarea la discuții pe tema rolului unor evenimente religioase semnificative din viața comunității, pornind de la experiențele elevilor - realizarea de scurte prezentări ale unor sărbători religioase bayram - povestirea după imagini cu tematică adecvată - exemplificarea unor aspecte legate de evenimentele religioase, cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale 3.

Identificarea unor sărbători și evenimente cu semnificații religioase, cu incidență asupra vieții familiei - analiza unor imagini relevante din viața copiilor și a familiilor lor fotografii și albume de familie, imagini din sfera publică - prezentarea aspectelor caracteristice ale diferitelor sărbători din viața comunității - audierea unor texte din literatură, referitoare la marile sărbători musulmane - exerciții de învățare a unor colinde și cântări religioase-ilahi - participarea la serbări școlare - realizarea unor proiecte pe diferite teme religioase "Cum am sărbătorit Kurban Bayram""Cum ne pregătim de "Ramazan Bayram" - realizarea unor desene, felicitări, ornamente, colaje pe tema diferitelor sărbători religioase 3.

Prezentarea unor sărbători și evenimente cu conținuturi și semnificații religioase, cu incidență asupra vieții familiei și a comunității - dialog pe tema diferitelor sărbători religioase și unor aspecte specifice acestora în viața familiei sau a comunității modalități de pregătire pentru celebrarea evenimentului, alte obiceiuri specifice în familie, comunitate - participarea la discuții privind evenimentele religioase din viața omului botezul, nuntavalorificând experiențele concrete ale copiilor - realizarea, pe grupe de lucru, a unor proiecte cu diferite teme "Despre colind", "Natura altfel,în fiecare zi", "Cum sărbătorim Kurban Bayram", "Cum ne pregătim de Ramazan Bayram" - participarea la sărbătorile comunității - învățarea unor poezii, la alegere, cu referire la marile sărbători religioase 3.

Mai multe despre acest subiect