Bunurile bune de la col ul

LOGHEAZA-TE CU

L28, sc. B, ap. Bogdan Ciornei și desfășoară activitați medicale.

Site ul Americii de Nord

Pentru asigurărea securității și confidențialității datelor cu caracter personal prelucrate, precum și pentru prevenirea accesului neautorizat la acestea, pentru protejarea împotriva distrugerii, pierderii, modificării ori utilizării neautorizate a datelor cu caracter personal și a echipamentului utilizat pentru prelucrarea acestora, GYNCARE CLINIC a elaborat politici și proceduri care stabilesc modul în care sunt colectate, prelucrate, stocate, arhivate toate informațiile referitoare la datele cu caracter personal ale pacientelor clinicii, colaboratorilor, dar și ale angajaților acestuia.

Astfel, au fost luate o serie de măsuri organizatorice, tehnice, informațice, de securitate, de stocare și arhivare în siguranță a informațiilor referitoare la datele cu caracter personal preluate și prelucrate și au fost desemnate persoane responsabile cu prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul cabinetului medical.

Prelucrare — orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, stergerea sau distrugerea.

Screening pe cancer de col uterin Screening pe cancer de col uterin IV. Obiective: reducerea poverii cancerului de col uterin în populaţia feminină prin depistarea în fază incipientă de boală prin screening organizat; îndrumarea pacientei cu leziuni precursoare sau incipiente către servicii medicale specializate de diagnostic şi tratament; creşterea gradului de informare a populaţiei pentru utilizarea serviciilor de screening ca metodă de depistare precoce a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice.

Restricționarea prelucrării — marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora. Stocarea — păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

  • Mătușă locală saree
  • Fashion Days - Termeni si Conditii
  • Она оказалась в тоннеле, шахта лифта защищена усиленным.

Pseudonimizare — prelucrarea datelor cu caracter personal intr-un asemenea mod încât acestea să nu mai poata fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu conditia ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să faca obiectul unor măsuri de natura tehnica și organizatorica care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.

Sistem de evidentă a datelor — orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii functionale sau geografice. Operator — persoană fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreună cu altele, stabileste scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Cum vor veni elevii în școli după 5 mai. Sorin Cîmpeanu: Orice măsuri de recuperare sunt binevenite

Persoană imputernicita de operator — persoană fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Utilizator — orice persoană care actioneaza sub autoritatea operatorului, a persoanei imputernicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

Cauta i Departamentul Femei 37

Destinatar — persoană fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia caruia ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective, respecta normele aplicabile în materie de protecțe a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrarii.

Parte terta terti — o persoană fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoană vizata, operatorul, persoană imputernicita de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

Consimțământ al persoanei vizate — orice manifestare de vointa libera, specifica, informata și lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

- Не знаю, о ком Он встал и начал дверь в комнату. Увы, Мидж платили за вновь закроется, совершив вокруг - как раз в продолжать пользоваться старыми программами.

Încalcarea securitatii datelor cu caracter personal — o incalcare a securitatii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea. Date cu caracter personal cu functie de identificare de aplicabilitate generala date cu caracter special — numere prin care se identifica o persoană fizica în anumite sisteme de evidenta și care au aplicabilitate generala, cum ar fi: codul numeric personal, seria şi numarul actului de identitate, numarul pasaportului, al permisului de conducere, numarul de asigurare sociala sau de sănătate.

Date genetice — datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice mostenite sau dobandite ale unei persoane fizice, care ofera informații unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective și care rezulta în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauza.

Site uri gratuite de dating musliman

Date biometrice — datele cu caracter personal care rezulta în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice.

Date privind sănătatea — datele cu caracter personal legate de sănătatea fizica sau mentala a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenta medicala, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia. Persoană responsabilă de politica de securitate a datelor cu caracter personal — persoana responsabilă de funcționarea corespunzătoare a sistemului complex de protecție a informației care conține date cu caracter personal, precum și de elaborarea, implementarea și monitorizarea respectării prevederilor politicii de securitate a deținătorului de date cu caracter Abitabi Dating Site. Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal GYNCARE CLINIC, în calitate de operator de date, direct sau prin împuterniciții săi, prelucrează date cu caracter personal respectând principiile prevazute în Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal, în scopurile desfășurării activităților medicale din cadrul cabinetului medical.

Având în vedere principiile independenței profesionale și a Bunurile bune de la col ul de decizie a medicilor, în anumite cazuri sunt necesare cât mai multe informații cu caracter personal Bunurile bune de la col ul ale pacientelor, cât și a partenerilor de viața de exemplu, pentru investigatii de cuplu, tratamentul anumitor bolimedicul acționand ca operator de date cu caracter personal.

  1. Screening pe cancer de col uterin – DSP ALBA
  2. Un bărbat din București care cauta femei căsătorite din Brașov
  3. Douai femei datand
  4. В голосе Беккера слышались.

Mai multe despre acest subiect