Antier de intalnire bipolara, Tara Westover - Învățbancuri123.ro - bancuri123.ro

antier de intalnire bipolara

Amplasamentul: municipiul Bacău, Cartierele Gherăiești si C. Vasile Pârvan,precum și comuna Mărgineni, jud. Bacău 1.

Actul administrative prin care a fost aprobata, in condițiile legii,documentația de avizare a lucrărilor de intervenții: 1. Ordonatorul principal de credite: Municipiul Bacău 1.

antier de intalnire bipolara

Investitorul: Municipiul Bacău 1. Beneficiarul investiției: Municipiul Bacau 1. Elaboratorul proiectului tehnic de execuție: S C. Bacău, tel. Scenariul analizat in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții Conform lucrării Rezerva de apa a municipiului Bacau, nr.

Alimentarea pompelor din TE grup pompare se va face in coloane mmp. Scenariul analizat ulterior intocmirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, ca urmare a modificării unor parametri tehnici si de amplasare a noului obiectiv este prezentat in continuare: Statia de pompare Gheraiesti Preluarea consumului se va realiza pe medie tensiune - 20 kV -prin intermediul unui post de transformare nou proiectat, amplasat in incinta consumatorului, racordat la bara de 20 kV antier de intalnire bipolara PT existent, prin LES 20 kV, Al, 3x1x mmp in lungime de aprox.

antier de intalnire bipolara

In vederea creării condițiilor de racordare se va monta o celula de 20 kV, echipata cu separator si întrerupător, in locul celulei nefunctionale, existente, care se va demonta. Postul de transformare va fi preluat la o priza de pamant. Din FB proiectata se vor racorda: 1.

Recommended

Firida de branșament va fi preluata la o priza de pamant. Se va realiza si o priza de pamant interioara. Masurarea energiei Agen ia de dating Binder consumate se realizează pe 20 kV si se menține cea existenta Grupul de măsurare respecta specificațiile S.

Acestea sunt lucrări pe tarif de racordare si nu fac obiectul prezentei documentații. Pentru alimentarea cu energie electrica a Statiei de repompare Vasile Parvan.

antier de intalnire bipolara

P TAv va fi preluat la o priza de pamant. Grupul de măsurare va fi montat conform specificațiilor S. Contorul si toate elementele componente ale grupului de măsură vor avea posibilitatea sigilării împotriva intervențiilor neautorizate. Lucrări și capacități :.

  1. Era a§ezat pe canapoaua noastra de culoarea muftarului, cu o Biblie mare doschisa in poala.
  2. Она пропустила эти слова недоумении посмотрели друг.
  3. interculturalitate

Mai multe despre acest subiect