Agen ia de intalnire din Guadelupa,

Agen ia de intalnire din Guadelupa

Declarația cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 2. Declaration on Article 6 2 of the Treaty on European Union 2. Declarația cu privire la articolul 6 alineatul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană 3.

Agen ia de intalnire din Guadelupa

Declaration on Article 8 of the Treaty on European Union 3. Declarația cu privire la articolul 8 din Tratatul privind Uniunea Europeană 4.

Agen ia de intalnire din Guadelupa

Declaration on the composition of the European Parliament 4. Declarația cu privire la componența Parlamentului European 5.

The anticorruption initiatives undertaken during the year did not contribute to tackling endemic corruption as no initiative directly targeted the de-politicization of public institutions and regulatory agencies.

Declaration on the political agreement by the European Council concerning the draft Decision on the composition of the European Parliament 5. Declarația cu privire la acordul politic al Consiliului European referitor la proiectul de decizie privind componența Parlamentului European 6.

Agen ia de intalnire din Guadelupa

Declarația cu privire la articolul 15 alineatele 5 și 6la articolul 17 alineatele 6 și 7 și la articolul 18 din Tratatul privind Uniunea Europeană 7. Declarația cu privire la articolul 16 alineatul 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul alineatul 2 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 8. Declaration on practical measures to be taken upon the entry into force of the Treaty of Lisbon as regards the Presidency of the European Council and of the Foreign Affairs Council 8.

Begini Pentahbisan Imam Katolik di Vatikan oleh Paus Fransiskus

Declarația cu privire la măsurile practice de adoptat la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona în ceea ce privește președinția Agen ia de intalnire din Guadelupa European și cea a Consiliului Afaceri Externe 9. Declaration on Article 16 9 of the Treaty on European Union concerning the European Council decision on the exercise of the Presidency of the Council 9.

Declarația cu privire la articolul 16 alineatul 9 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la decizia Consiliului European privind exercitarea președinției Consiliului Declaration on Article 17 of the Treaty on European Union Declarația cu privire la articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană Declaration on Article 17 6 and 7 of the Treaty on European Union Declarația cu privire la articolul 17 alineatele 6 și 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană Declaration on Article 18 of the Treaty on European Union Declarația cu privire la articolul 18 din Tratatul privind Uniunea Europeană Declaration concerning the common foreign and security policy Declarația cu privire la politica externă Dating Un exemplu de mesaj de securitate comună Declaration on Article 27 of the Treaty on European Union Declarația cu privire la articolul 27 din Tratatul privind Uniunea Europeană Declaration on Article 55 2 of the Treaty on European Union Declarația cu privire la articolul 55 alineatul 2 din Tratatul privind Uniunea Agen ia de intalnire din Guadelupa Declaration concerning primacy Declarația cu privire la supremație Declaration in relation to the delimitation of competences Declarația cu privire la delimitarea competențelor Declarația cu privire la articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Cauta i Fundom Muslim Girl Europene Declarația cu privire la articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene Declaration on the protection of personal data in the fields of judicial cooperation in criminal matters and police cooperation Agen ia de intalnire din Guadelupa cu privire la protecția datelor cu caracter personal în domeniul cooperării judiciare în materie penală și al cooperării polițienești Declarația cu privire la articolele 48 și 79 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene Declaration on the second paragraph of Article 48 of the Treaty on the Functioning of the European Union Declarația cu privire la articolul 48 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene Declaration concerning the legal personality of the European Union Declarația cu privire la personalitatea juridică a Uniunii Europene Declarația cu privire la articolele 75 și din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene Declarația cu privire la neparticiparea unui stat membru la o măsură întemeiată pe partea a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene Declaration on Article 85 1second subparagraph, of the Treaty on the Functioning of the European Union Declarația cu privire la articolul 85 alineatul 1 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene Declarația cu privire la articolul 98 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene Declarația cu privire la articolul alineatul 2 litera c din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene Declarația Agen ia de intalnire din Guadelupa privire la articolul din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene Declarația cu privire la articolul alineatul 4 litera c din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene Declaration on Article of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the negotiation and conclusion of international agreements by Member States relating to the area of freedom, security and justice Declarația cu privire la articolul din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind negocierea și încheierea de către statele membre a unor acorduri internaționale privind spațiul de libertate, securitate și justiție Declarația cu privire la articolul din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la numărul de avocați generali ai Curții de Justiție Declarația cu privire la articolul alineatul 6 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene B.

Declaration on Article 5 of the Protocol on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union Declarația cu privire la articolul 5 din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene Declaration on Article 5 2 of the Protocol on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union Declarația cu privire la articolul 5 alineatul 2 din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene Declaration on Article 5 3 of the Protocol on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union Declarația cu privire la articolul 5 alineatul 3 din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene Declaration on Article 5 34 and 5 of the Protocol on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union Declarația cu privire la articolul 5 alineatele 34 și 5 din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene Declaration concerning the Protocol on the position of Denmark Declarația cu privire la Protocolul privind poziția Danemarcei Declaration concerning Italy Declarația cu privire la Italia Declaration concerning Article 10 of the Protocol on transitional provisions Declarația cu privire la articolul 10 din Protocolul privind dispozițiile tranzitorii C.

Declaration by the Kingdom of Belgium on national Parliaments Declarația Regatului Belgiei cu privire la parlamentele naționale Declaration by Ireland on Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice

Agen ia de intalnire din Guadelupa

Mai multe despre acest subiect