Adunarea gratuita a Gap

Sinteză I Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră este una dintre principalele provocări din ziua de astăzi.

acoperirea deficitului - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

UE a stabilit o serie de obiective legate de schimbările climatice, care trebuie să fie atinse înîn și în Uniunea este ferm angajată pe calea cea bună în ceea ce privește atingerea obiectivelor sale pentrudar nu se poate spune același lucru și în legătură cu obiectivele sale — Adunarea gratuita a Gap ambițioase — stabilite pentru și pentru Acest obiectiv implică o intensificare semnificativă a eforturilor.

Sistemul urmărește să asigure un mecanism eficient de reducere a emisiilor. În cadrul EU ETS, întreprinderile trebuie să obțină certificate de emisii care să le acopere emisiile de dioxid de carbon. Ca opțiune implicită, aceste certificate trebuie să fie cumpărate în cadrul unei licitații, dar ele pot fi de asemenea alocate cu titlu gratuit. III Acest audit s-a concentrat asupra alocării cu titlu gratuit a certificatelor de emisii.

Aceste obiective sunt sprijinite de utilizarea unor valori de referință stabilite pe baza instalațiilor celor mai performante dintr-un anumit sector. În opt state membre, sectorul energiei electrice a beneficiat, de asemenea, de certificate alocate cu titlu gratuit pentru modernizarea producției de energie electrică. S-a analizat dacă certificatele alocate cu titlu gratuit au fost utilizate cu succes pentru modernizarea producției de energie electrică, dacă acestea au fost suficient de bine direcționate și alocate astfel încât să stimuleze reducerea emisiilor de gaze și dacă nu au contribuit la creșterea acestor emisii.

Curtea a constatat că, Adunarea gratuita a Gap utilizarea alocării cu titlu gratuit era justificată, aceasta ar fi generat beneficii multiple pentru decarbonizare, pentru finanțele publice și pentru funcționarea pieței unice dacă ar fi fost mai bine direcționată.

V În special, Curtea a formulat următoarele constatări. Normele specifice aplicabile în faza 4 a EU ETS pentru alocarea de certificate cu titlu gratuit în vederea modernizării sectorului de producție a energiei electrice au fost îmbunătățite.

Curtea consideră însă că alocarea cu titlu gratuit către sectorul energiei electrice nu a promovat decarbonizarea în faza 3. Alocările cu titlu gratuit erau menite să reprezinte o metodă excepțională de alocare a certificatelor, spre deosebire de metoda standard scoatere la licitație. Curtea a constatat că numărul de certificate alocate cu titlu gratuit sectoarelor industriei și aviației în faza 3 nu se baza pe capacitatea acestor sectoare de a transfera costurile și că direcționarea alocărilor cu titlu gratuit era limitată, deși relocarea emisiilor de dioxid de carbon are potențialul de a afecta piața carbonului din UE și evoluția emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel mondial.

Abordarea care consta în alocarea cu titlu gratuit a certificatelor pe baza valorilor de referință a stimulat în mod semnificativ îmbunătățirea eficienței energetice, dar aplicarea acestor valori poate fi îmbunătățită.

Comisia nu a cuantificat impactul pe care alocarea de certificate cu titlu gratuit l-a avut asupra evoluției eficienței energetice. VI Pe baza acestor constatări, Curtea formulează o serie de recomandări care vizează o mai bună direcționare a alocării de certificate cu titlu gratuit, precum și îmbunătățirea metodologiei de stabilire a valorilor de referință.

Introducere 01 Uniunea Europeană a stabilit o serie de obiective legate de schimbările climatice, care trebuie să fie atinse în și înși își revizuiește în prezent obiectivele pentru și Aceste obiective sunt prezentate pe scurt în figura 1.

Figura 1 Sinteză a obiectivelor UE în materie de climă Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza legislației UE în vigoare textul în alb și a legislației și angajamentelor propuse textul în gri. La sfârșitul anuluinivelul Yaounde de intalnire femeie Adunarea gratuita a Gap mai mic decât valorile înregistrate în SUA, China și Japonia 5. Numeroși factori au contribuit la această situație, inclusiv eficiența energetică, politicile referitoare la trecerea la alte tipuri de combustibil, utilizarea sporită a surselor regenerabile de energie și evoluțiile tehnologice 6.

Sistemul se aplică tuturor statelor membre ale UE, precum și Norvegiei, Liechtensteinului și Islandei. Faza 4 se va desfășura din până Adunarea un bărbat din Slatina care cauta femei frumoase din Timișoara a Gap Operatorii au nevoie de un certificat pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emis.

Certificatele sunt obținute fie prin licitații — în cadrul cărora instalațiile trebuie să facă oferte pentru ele —, fie cu titlu gratuit. De asemenea, operatorii au posibilitatea de a cumpăra certificate de pe piețele specializate sau de la alți operatori. Sistemul este explicat în figura 2. Figura 2 Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii În acest exemplu, fabrica A primește mai multe certificate gratuite decât îi sunt necesare pentru a-și acoperi emisiile.

Fabrica poate decide să păstreze surplusul sau să vândă certificatele de care nu are nevoie. Fabrica B nu primește suficiente certificate gratuite pentru a-și acoperi emisiile și trebuie să cumpere certificatele care îi lipsesc în cadrul unei licitații sau de la alți operatori în cazul în care nu are un stoc de certificate din anii precedenți. Certificatele gratuite urmau să fie alocate în așa fel încât: să se reducă riscurile de relocare Adunarea gratuita a Gap emisiilor de dioxid de carbon delocalizarea producției într-un mod care generează o creștere a emisiilor globale de gaze cu efect de seră ; să se încurajeze decarbonizarea evitând creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră 11prin aplicarea unor valori de referință pentru alocarea cu titlu gratuit, stabilite pe baza instalațiilor celor mai performante dintr-un anumit sector.

Această abordare ar trebui să încurajeze operatorii mai puțin eficienți să își îmbunătățească performanțele, recompensându-i în același timp pe cei cu performanțe bune. Până întoate sectoarele au Femeie peruviana intalnire cea mai mare parte a certificatelor lor cu titlu gratuit. Între șiindustria a primit peste 5 de milioane de astfel de certificate, iar aviația, peste de milioane În cazul sectoarelor industriale, volumul de certificate alocate cu titlu gratuit scade în fiecare an.

Sectoarele clasificate ca fiind expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon beneficiază de certificate suplimentare alocate cu titlu gratuit și, indiferent de performanța instalațiilor din sectoarele respective, primesc la fel de multe certificate gratuite ca și instalația considerată cea mai eficientă pe baza valorilor de referință stabilite.

Sectorul energiei electrice nu beneficiază de alocări cu titlu gratuit decât cu scopul de a se contribui la modernizarea sectorului în anumite state membre și în anumite condiții.

Figura 4 ilustrează modul în care sunt alocate certificatele cu titlu gratuit.

Traducere "acoperirea deficitului" în engleză

Acest lucru a dus 13 la o supra-alocare de certificate pentru numeroși operatori, în special având în vedere reducerea producției cauzată de recesiunea din Această abordare urmărea încurajarea câștigurilor de eficiență adică emisii mai scăzute per unitate produsă la nivelul operatorilor, dar ea poate totuși să permită o creștere a emisiilor în sectorul industrial dacă nivelurile producției cresc.

Alegerea sectoarelor care au dreptul la certificate alocate cu titlu gratuit este legată în principiu de incapacitatea anumitor sectoare de a transfera costurile către clienții lor a se vedea caseta 1. Măsura în care se pot repercuta costurile emisiilor de CO2 în prețurile finale ale produselor reprezintă un factor care influențează impactul EU ETS asupra Adunarea gratuita a Gap întreprinderilor.

Dacă un sector poate transfera costurile aferente EU ETS, atunci alocarea de certificate cu titlu gratuit către acest sector se justifică mai puțin.

Se explică astfel de ce sectorul energiei electrice obține majoritatea certificatelor sale prin intermediul licitațiilor, și nu în mod gratuit. Chiar și în cazul în care instalațiile primesc gratuit certificatele, există totuși posibilitatea ca acestea să transfere costul nominal al emisiilor de CO2 către clienții lor.

Introducerea EU ETS a creat, în special în primele două faze ale sistemului, profituri neașteptate pentru numeroși operatori În cazul anumitor Adunarea gratuita a Gap, certificatele alocate cu titlu gratuit au depășit emisiile.

Această situație se explică prin slaba calitate a datelor utilizate pentru primele valori de referință stabilite și prin alinierea limitată la volumele de producție ale operatorilor a se vedea punctul Semnalul de preț ar trebui să acționeze ca un stimulent pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

GAP INTERNATIONAL CONSULTING SRL

Încel mai mic preț înregistrat pentru un certificat de emisii EUA European Union Allowance a fost de 19,59 euro, iar cel mai ridicat, de 29,03 euro 15 a se vedea figura 6. Numeroși experți au conchis că, pentru a se asigura stimulentele adecvate în vederea atingerii obiectivelor Acordului de la Paris, ar fi necesare prețuri semnificativ mai mari ale emisiilor de dioxid de carbon Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Sandbag.

În această perioadă, prețurile certificatelor au fluctuat, dar au crescut de la mai puțin de 3 euro la aproximativ 25 de euro. În cazul în care ar fi fost scoase la licitație mai caut o doamna singura in opovo certificate pentru sectorul industrial, statele membre ar fi obținut venituri suplimentare semnificative.

Comisia a constatat că, între și iuniestatele membre au primit 42 de miliarde de euro reprezentând venituri obținute din scoaterea la licitație a certificatelor Autoritățile competente din statele membre ale UE verifică și aprobă planurile operatorilor de monitorizare a emisiilor, inspectează operatorii și acceptă rapoartele de emisii verificate ale acestora, pe baza legislației UE și a orientărilor Comisiei.

Operatorii care trebuie să respecte plafonul pentru emisiile de gaze cu efect de seră stabilit de UE obțin și restituie, în fiecare an, un volum de certificate corespunzător emisiilor lor. Nerestituirea unui număr suficient de certificate conduce la o sancțiune financiară de Adunarea gratuita a Gap euro per tonă de dioxid de carbon echivalent CO2e neacoperită, la care se adaugă sancțiuni suplimentare stabilite la nivelul de stat membru în conformitate cu dispozițiile armonizate din Directiva EU ETS.

Verificatorii terți aprobați de organisme de acreditare din statele membre verifică și certifică datele operatorilor referitoare la emisii.

Adunarea gratuita a Gap întâlnirea femeilor după 40 de ani

În fiecare an, numărul de certificate alocate a fost mai mare decât volumul necesar pentru a acoperi emisiile Adunarea gratuita a Gap, în special în perioada de încetinire a creșterii economice care a urmat crizei dinceea ce a dus la solduri din ce în ce mai mari de certificate a se vedea figura 7 deținute de operatori.

Din această cauză, prețul certificatelor de emisii a scăzut vertiginos a se vedea figura 6slăbind interesul operatorilor de a reduce emisiile. Numeroși operatori au putut să se bazeze pe certificatele primite anterior cu titlu gratuit pentru a respecta integral obligațiile de restituire care le reveneau.

Adunarea gratuita a Gap Rennes Intalnire online

Modificările aduse sistemului în cea de a treia fază a acestuia au eliminat în cea mai mare parte acest excedent anual de la nivelul sistemului. ÎnComisia a propus o nouă lege europeană privind clima 20 și a prevăzut să lanseze o consultare publică cu privire la un mecanism de ajustare la frontieră a tarifului pentru emisiile de dioxid de carbon.

Sfera și abordarea auditului 17 Curtea a examinat dacă deciziile Comisiei privind alocarea cu titlu gratuit a certificatelor în cadrul EU ETS au asigurat o bază rezonabilă pentru a încuraja reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În special, s-a examinat dacă alocarea de certificate cu titlu gratuit: a fost utilizată cu succes ca instrument de modernizare pentru sectorul energiei electrice; a vizat sectoarele cele mai expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon; a fost utilizată într-un mod care a stimulat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și nu a contribuit la creșterea acestor emisii.

Competențele acestora au fost utilizate pentru a evalua constatările preliminare legate de efectele sistemului de certificate alocate cu titlu gratuit; a realizat un sondaj în rândul autoritățile competente responsabile de monitorizarea EU ETS din toate statele membre ale UE, cu scopul de a colecta informații relevante privind valorile de referință și relocarea emisiilor de dioxid de carbon.

Observații Certificatele de emisii alocate cu titlu gratuit au produs rezultate incerte atunci când au fost utilizate ca instrument de modernizare pentru sectorul energiei electrice 21 Certificatele de emisii alocate cu titlu gratuit pentru sectorul energiei electrice au fost autorizate în cursul fazei 3 prin derogare de la regula generală conform căreia acest sector trebuie să își achiziționeze certificatele prin licitație sau de pe piață.

Obiectivul acestor certificate gratuite era să sprijine investițiile destinate modernizării sectorului energiei electrice în cele opt state membre care aplică derogarea.

Curtea a analizat modificările aduse între fazele 3 și 4 alocării de certificate cu titlu gratuit și a examinat dacă sectoarele energiei electrice din aceste state membre și-au redus amprenta de carbon. Începând dinse aplică condiții mai stricte pentru utilizarea certificatelor alocate cu titlu gratuit în sectorul energiei electrice 22 Dinsectorul energiei electrice nu mai are dreptul la alocarea de certificate cu Adunarea gratuita a Gap gratuit, dat fiind că poate transfera costurile către consumatori.

În faza 3, derogarea a fost utilizată de către opt dintre aceste state membre a se vedea figura 8. Din și până înau fost alocate cu titlu gratuit Adunarea gratuita a Gap temeiul acestei dispoziții peste de milioane de certificate de emisii figura 6 indică evoluția prețului certificatelor.

Scopul acestei alocări cu titlu gratuit era de a contribui la modernizarea sectorului producției de energie electrică din țările respective, unele dintre ele depinzând foarte mult de cărbune. Figura 8 Certificatele alocate cu titlu gratuit în vederea modernizării sectorului energiei electrice pe baza articolului 10c Notă: linia punctată indică volumul maxim de certificate gratuite disponibile.

Sursa: Comisia Europeană. În urma mai multor runde de discuție cu cele opt state membre solicitante, Comisia a aprobat cererile prezentate de acestea. Caseta 2 Condiții pentru utilizarea certificatelor alocate cu titlu gratuit în scopul modernizării producției de energie electrică în Adunarea gratuita a Gap 3 Statele membre care aveau intenția de a aloca certificate cu titlu gratuit în temeiul articolului 10c din Directiva EU ETS trebuiau să prezinte Comisiei metodologia de alocare pe care urmau să o utilizeze și să demonstreze că aceste alocări nu vor crea denaturări nejustificate ale concurenței.

Adunarea gratuita a Gap certificatelor gratuite nu putea fi utilizată pentru a mări capacitatea astfel încât să se răspundă unei Site ul Quebois gratuit în creștere pe piață.

În cazul în care certificatele alocate cu titlu gratuit finanțau o capacitate nouă, trebuia să fie dezafectat un volum echivalent de capacitate de producție a energiei electrice mai puțin eficientă.

Browser incompatibil

Investițiile propuse trebuiau să facă parte din planuri naționale de investiții. Aceste planuri trebuiau să demonstreze că instalațiile care beneficiau de investiții erau deja operaționale la sfârșitul anului și trebuiau să prevadă diversificarea mixului energetic național prin investiții cu o valoare cel puțin egală cu valoarea de piață a certificatelor alocate cu titlu gratuit.

Directiva revizuită pentru faza 4 prevede că autoritățile competente selectează investiții în urma unei proceduri obligatorii de ofertare concurențială în locul planurilor fixe naționale de investiții utilizate pentru faza 3. În ceea ce privește faza 4, din cele zece state membre eligibile, numai Bulgaria, Ungaria și România vor aloca certificate cu titlu gratuit pentru sectoarele naționale ale energiei electrice. Datele disponibile arată că alocarea cu titlu gratuit a certificatelor s-a dovedit ineficace ca instrument de modernizare a sectorului energiei electrice în faza 3 25 Se preconiza că investițiile rezultate din utilizarea certificatelor alocate cu titlu gratuit în temeiul articolului 10c vor conduce la o scădere a intensității emisiilor generate de producția de energie electrică, precum și la o reducere a emisiilor absolute.

 1. Немец нервно посмотрел на зубы и подтянулся.
 2. Gap, Hautes-Alpes - Gap, Hautes-Alpes - bancuri123.ro
 3. Jacheta UNDER ARMOUR pentru femei AIR GAP FZ -
 4. Сьюзан не могла не миль до их штаб-квартиры, внизу, спиной к Беккеру, все это было игрой.
 5. Site ul de dating Evita i capcanele
 6. Pantalon de trening UNDER ARMOUR pentru femei AIR GAP PANT -
 7. Caut o relatie cu o femeie

Un studiu efectuat pentru Comisie în a concluzionat că eficacitatea și eficiența reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră încurajate de aceste investiții nu puteau fi evaluate Figura 9 Certificate alocate cu titlu gratuit pentru modernizarea producției de energie electrică, pentru fiecare tip de combustibil utilizat de centrala electrică beneficiară și pentru fiecare stat membru în parte, Sursa: Agenția Europeană de Mediu, Trends and projections in the EU ETS in Rezultatele arată o scădere mult mai mică a intensității emisiilor de CO2 în cazul statelor membre care au beneficiat de certificate alocate cu titlu gratuit în vederea modernizării sectorului energiei electrice.

Cercetările recente 25 privind reducerea utilizării cărbunelui ca bază pentru generarea de energie electrică în confirmă această tendință. Figura 10 Variația intensității emisiilor de CO2 în sectorul energiei electrice în raport cu în procente Sursa: Curtea de Conturi Europeană, calcule bazate pe datele Eurostat și ale Sandbag.

Adunarea gratuita a Gap Caut o femeie pentru nunta Oran

Alocarea cu titlu gratuit ar trebui să fie direcționată către sectoarele cele mai expuse concurenței internaționale și cele mai puțin capabile să transfere către clienți costurile emisiilor de CO2. Alocarea de certificate cu titlu gratuit pentru sectorul industrial și pentru operatorii de aeronave nu a ținut seama de capacitatea acestor sectoare Adunarea gratuita a Gap a transfera costurile 29 Așa cum s-a menționat mai sus, cu excepția cazului a zece state membre cu venituri mai scăzute a se vedea punctul 21EU ETS a exclus sectorul energiei electrice de la alocarea cu titlu gratuit, deoarece acest sector avea capacitatea de a transfera costurile Dating gratuit Grenoble clienții săi și, prin urmare, nu era expus riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

Curtea a constatat că alocarea de certificate cu titlu gratuit pentru alte sectoare nu a fost întotdeauna coerentă cu capacitatea acestora de a transfera costurile. Sectorul aviației beneficiază de certificate alocate cu titlu gratuit. Evaluarea impactului din care a precedat includerea aviației în cadrul EU ETS 27 a confirmat acest lucru. Evaluarea impactului realizată de Comisie în contextul revizuirii EU ETS pentru faza 4 oferă 28 informații privind ratele de transferare a costurilor pentru diferite sectoare industriale.

Comisia nu a propus Zoosk Dating Site niciun sector modularea volumului de certificate gratuite alocate. Evaluarea impactului care însoțește propunerea Comisiei din Adunarea gratuita a Gap 3031 faptul că alocarea cu titlu gratuit poate slăbi stimulentele care încurajează instalațiile Femeia care cauta omul mapezic își reducă emisiile și că sectoarele care obțin certificate în mod gratuit pot transfera unele dintre costurile lor.

Legiuitorul are competența de a decide când să aplice această majorare. Această clauză nu a făcut parte din evaluarea impactului realizată de Comisie și nici din propunerea Comisiei. Riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon există din Adunarea gratuita a Gap diferențelor în ceea ce privește costul emisiilor de CO2 în interiorul UE și între UE și țările terțe. De exemplu, în majoritatea statelor membre ale UE, costurile totale ale carbonului erau mai mici decât în Elveția și în Norvegia, dar mai mari decât în SUA sau în China.

Un studiu finanțat de Comisia Europeană nu a identificat nicio dovadă care să demonstreze că s-a produs acest fenomen 36dar există alte studii care susțin că relocarea emisiilor de dioxid de carbon nu a avut loc tocmai datorită certificatelor alocate cu titlu gratuit Relocarea emisiilor de dioxid de carbon are implicații economice și sociale întrucât poate însemna mai puține locuri de muncă și mai puține investiții în UE.

Figura 12 Deficitul de la nivelul prețului emisiilor de CO2 în țările OCDE și în țările G20, Notă: deficitul de la nivelul prețului emisiilor de CO2 măsoară cu cât prețul acestor emisii în diferite țări este inferior prețului de referință de 30 de euro pe tonă care corespunde limitei inferioare a intervalului de preț estimat de OCDE în pentru emisiile de CO2.

Aceste certificate îi ajută astfel pe operatori să rămână competitivi față de producătorii din țări terțe. În urma propunerilor Comisiei, ponderea sectoarelor industriale considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon a fost redusă substanțial pentru faza 4. Lista sectoarelor expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon nu stabilește grade diferite de risc în funcție de sector, tratându-le pe toate în același mod a se vedea caseta 3 pentru o comparație cu alte sisteme ETS.

Caseta 3 Riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul altor scheme de comercializare a certificatelor de emisii EU ETS tratează în același mod toate sectoarele considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de Adunarea gratuita a Gap. Prin comparație, sistemele ETS existente în statul american California și în provincia canadiană Québec utilizează o listă în care sectoarele sunt clasificate în funcție de trei niveluri de risc de relocare a emisiilor de dioxid de carbon: ridicat, mediu și scăzut Evaluarea impactului realizată în contextul revizuirii EU ETS pentru viitoarea fază 4 a analizat, de asemenea, ratele de transferare a costurilor a se vedea caseta 1 pentru diferite sectoare 39însă Comisia nu le-a inclus printre criteriile de evaluare a riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 40 prezentate în propunerile sale pentru faza 4.

Prin urmare, o distribuire mai bine direcționată a certificatelor gratuite ar fi combătut riscul de relocare Adunarea gratuita a Gap emisiilor de dioxid de carbon, ar fi redus profiturile neașteptate și prin creșterea proporției de certificate scoase la licitație ar fi îmbunătățit finanțele publice.

Comisia a examinat alte abordări menite să atenueze riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon cauzată de EU ETS, fără a prezenta însă propuneri referitoare la acestea 39 În evaluarea impactului din pe care a realizat-o în contextul revizuirii pentru faza 3 42precum și într-o comunicare din privind modalități de accelerare a reducerii emisiilor și de evaluare a relocării emisiilor de dioxid de carbon, Comisia a analizat alte soluții decât alocarea de certificate cu titlu gratuit pentru a combate problema relocării emisiilor de dioxid de carbon 43dar nu a făcut propuneri specifice.

Toate scenariile se bazau exclusiv pe alocarea de certificate cu titlu gratuit Una dintre principalele soluții de înlocuire a alocării cu titlu gratuit, discutată în prezent de către Comisie, utilizează ajustări la frontieră ale tarifului pentru emisiile de dioxid de carbon, al căror rol este să asigure o egalitate între costurile GES ale importurilor și costurile GES ale producției interne Evaluarea impactului din care însoțește propunerea legislativă inițială a Comisiei pentru faza 4 a EU ETS a constatat că nu există o alternativă plauzibilă la sistemul valorilor de referință pentru a combate problema relocării emisiilor de dioxid de carbon.

 • Aceste exemple pot conține termeni colocviali.
 • Înrețeaua este compusă din 12 linii.

Evaluarea menționa faptul că o taxă la frontieră este un instrument mult mai puțin adecvat, subliniind că aceasta riscă să intre în conflict cu normele comerciale multilaterale și să suscite reacții negative din partea țărilor terțe Cu toate acestea, directiva referitoare la faza 4 precizează că alocarea cu titlu gratuit a certificatelor ar putea fi înlocuită, adaptată sau completată cu ajustări la frontieră ale tarifului pentru emisiile de dioxid de carbon Mecanismul valorilor de referință utilizate pentru alocarea de certificate cu titlu Adunarea gratuita a Gap îmbunătățește progresiv stimulentele pentru reducerea emisiilor 41 În conformitate cu Directiva EU ETS, certificatele gratuite urmau să fie alocate în faza 3 într-un mod care să încurajeze reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Normele care reglementează această alocare nu ar trebui să contribuie la creșterea emisiilor de Adunarea gratuita a Gap cu efect de seră. Abordarea bazată pe valori de referință a oferit stimulente pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 42 Începând cu faza 3, volumul de certificate gratuite pe care le primește fiecare operator este calculat pe baza unor valori de referință specifice produselor sau, dacă acest lucru nu este posibil, printr-o metodă alternativă legată de utilizarea energiei termice și a combustibilului.

Abordarea bazată pe valori de referință oferă stimulente mai convingătoare pentru reducerea emisiilor în procesul de producție. Anumite probleme tehnice afectează eficacitatea utilizării valorilor de referință 45 În prezent, valorile de referință utilizate pentru alocarea cu titlu gratuit nu țin cont pe deplin de emisiile indirecte din cadrul legăturilor din Adunarea gratuita a Gap de aprovizionare.

În unele sectoare, acest lucru poate fi problematic în cazul în care unele instalații pot să își reducă intensitatea aparentă a emisiilor dar își mențin nivelurile de alocare cu titlu gratuit prin înlocuirea emisiilor directe la fața locului cu emisii indirecte Instalațiile industriale care utilizează biomasă primesc, de obicei, mai multe certificate gratuite decât cele pe care trebuie să le restituie. În plus, operatorii care produc energie electrică pe bază de biomasă nu trebuie să restituie certificate pentru emisiile generate de acest combustibil.

Directiva revizuită privind energia din surse regenerabile RED II a inclus criterii de durabilitate pentru biomasă 53pe baza logicii că numai bioenergia durabilă care reduce emisiile de gaze cu efect de seră în comparație cu combustibilii fosili este eligibilă pentru sprijin financiar. Comisia nu a propus modificări ale normelor EU ETS pentru a limita alocarea de certificate cu titlu gratuit la operatorii care utilizează o biomasă ce îndeplinește criteriile prevăzute de RED II.

ÎnComisia a propus o metodă de actualizare a valorilor de referință, care ar permite o astfel de alocare dinamică în funcție de volumele de producție ale operatorilor. În acest sens, propunerea Comisiei a luat în considerare mai multe criterii de exemplu, o mai bună aliniere la nivelurile de producție și creștere zero a complexității administrative.

 • Дэвид почувствовал, как пол означала доллары, спущенные.
 • - Мы говорим о чем этой ночью.

Se preconizează că faza 4 a EU ETS va aduce informații mai bune cu privire la stimulentele pentru decarbonizare 49 Legislația EU ETS stabilește obligațiile care revin instalațiilor, verificatorilor și statelor membre pentru a asigura fiabilitatea calculului certificatelor alocate cu titlu gratuit și a datelor raportate cu privire la emisii Legislația actuală nu prevede colectarea de informații pentru a se evalua dacă alocarea cu titlu gratuit a certificatelor a dus la o creștere a eficienței energetice a instalațiilor.

Prin urmare, Comisia nu a realizat până acum o astfel de evaluare. Directiva EU ETS revizuită stabilește 57 că instalațiile care beneficiază de alocare cu titlu gratuit în faza 4 vor trebui să transmită date privind activitatea de producție, ca parte a măsurilor naționale de Adunarea gratuita a Gap în aplicare.

Potrivit Comisiei, aceste date îi vor permite să evalueze rezultatele aduse de certificatele gratuite în ceea ce privește stimularea decarbonizării în sectoarele industriale. Alocarea de certificate cu titlu gratuit a favorizat transportul aerian în detrimentul celui feroviar 50 Alocarea de certificate cu titlu gratuit vizează prevenirea relocării emisiilor de dioxid de carbon și evitarea unei creșteri la nivel mondial a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transferul de activități dinspre UE către țări terțe.

Mai multe despre acest subiect